Category

Dreptul familiei
International Child Abduction / Răpirea internațională de copii

Răpirea internațională de copii

Răpirea internațională de copii face obiectul Convenției de la Haga din 1980.Este definită ca situația în care unul dintre părinția schimbă reședința obișnuită a copilului dintr-un stat în altul sau refuză returnarea acestuia.Deși este adesea confundată cu o acuzație penală, răpirea internațională de copii este un caz civil. În principiu, este un mecanism conceput să...
Read More
Cum poți divorța în România

Cum poți divorța în România

Divorțul se poate face în România dacă a fost încheiată căsătoria în România sau căsătoria încheiată în străinătate a fost recunoscut de către România.În cazul în care sunt îndeplinite condițiile anterioare, desfacerea căsătoriei se poate face fie pe cale judiciară, de către instanța de judecată, fie prin acord. Divorțul la instanța de judecată În cazurile...
Read More