Cum se împarte moștenirea

Moștenirea se poate dezbate fie prin acordul moștenitorilor, fie printr-un proces.
Modalitatea aleasă depinde de disponibilitatea moștenitorilor de a fi de acord cu modul de împărțire a bunurilor.

Cine are dreptul de a primi moștenirea

Dacă cel care lasă moștenirea a avut un testament, răspunsul ar trebui să fie mai simplu.
Cu toate acestea, există cazuri în care cel care lasă testamentul nu poate dispune de întregul patrimoniu.
Codul civil prevede că soțul supraviețuitor și decendenții au dreptul la o rezervă succesorală.
Această rezervă, chiar dacă este mai mică decât cotele ce le-ar reveni în mod legal, nu poate fi trecută cu vederea. Dacă a fost încălcată, moștenitorii rezervatari pot ataca testamentul pentru a-și păstra drepturile.

Pe de altă parte, dacă cel care lasă moștenirea nu a lăsat și un testament, succesiunea se va face în cotele prevăzute de lege.
Conform Codului civil, moștenitorii sunt soțul supraviețuitor și patru clase de succesibili. Cele patru clase se exclud una pe alta în funcție de rang.
Acestea sunt:

  1. Descendenții;
  2. Acendenții privilegiați și colateralii privilegiați;
  3. Ascendenții ordinari;
  4. Colateralii ordinari.

Moștenirea la notar

În cazul în care există un singur moștenitor, procedura succesorală se face la notarul public.

Dacă există mai mulți moștenitori, această procedură este posibilă numai dacă există acord între moștenitori. Dacă aceștia sunt de acord, procedura poate începe la notar. Este important de știut că moștenitorii nu trebuie să fie de acord doar cu privire la cotele fiecăruia, ci și cu privire la modul de împărțile a bunurilor. De exemplu, dacă există o proprietate, ei trebuie să fie de acord cu privire la cum se împarte sau dacă îi va reveni unuia dintre ei și, în acest caz, ce vor primi ceilalți.

În lipsa unui acord deplin între moștenitori, singura modalitate de a dezbate moștenirea va fi cea în fața instanței de judecată.

Dezbaterea succesiunii la instanță

Există multe cazuri în care moștenirea nu se poate dezbate la notar. De exemplu, atunci când moștenitorii nu se pot pune de acord cu privire la modul de împărțire.

În acest caz, oricare dintre moștenitori poate cere instanței de judecată dezbaterea succesiunii. Fiecare moștenitor va arăta ce crede că ar trebui să primească, însă instanța este cea care va decide modalitatea concretă de împărțire.

Taxele succesorale

Procedura notarială este scutită de taxă dacă se începe în mai puțin de doi ani de la data decesului. După primii doi ani, se aplică o taxă de 1% din valoarea masei succesorale. Moștenitorii o vor achita conform cotelor ce le revin.

Dacă moștenirea trebuie dezbătută în instanță, se vor aplica taxe de timbru judiciar. Acestea pot fi estimate în funcție de valoarea moștenirii.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest subiect, ne puteți contacta oricând și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.