Împărțirea moștenirii între succesori

Puteți face împărțirea moștenirii fie prin acord, în fața unui notar public, fie pe calea instanței de judecată. Calea de urmat depinde de acordul tuturor moștenitorilor cu privire la cotele ce le revin.

Cine poate moșteni în România

Dacă cel ce lasă moștenirea a întocmit un testament, prevederile acestuia ar trebui să facă întreaga procedură mai ușoară. Cu toate acestea, există anumite cazuri când testatorul nu poate dispune de întreagul său patrimoniu. Codul civil prevede o rezervă succesorală de care beneficiază soțul supraviețuitor și descendenții testatorului. Această rezervă, cu toate că este mai mică decât cota ce le-ar reveni acestora conform legii, nu poate fi trecută cu vederea. Dacă nu a fost respectată, beneficiarii rezervei succesorale vor putea ataca testamentul.

Pe de altă parte, dacă nu a fost lăsat un testament, moștenirea va urma cotele prevăzute de lege. Conform legii române, succesorii legali sunt soțul supraviețuitor, pe de o parte, și patru clase de moștenitori. Aceste clase se exclud una pe cealaltă, clasele superioare înlăturându-le pe celelalte de la succesiune.

Clasele de moștenitori sunt:

  1. Descendenții;
  2. Părinții și frații, dar și descendenții lor până la gradul al treilea;
  3. Ascendenții, alții decât părinții;
  4. Celelalte rude până la gradul al patrulea.

Împărțirea moștenirii în fața notarului public

Dacă sunteți singurul moștenitor, legal sau testamentar, puteți dezbate succesiunea la un notar public.

Chiar și dacă sunt mai mulți moștenitori, procedura notarială este posibilă, presupunând că toți succesorii sunt în acord. Dacă există acordul acestora, notarul poate face întreaga procedură de succesiune. Ceea ce este important este ca moștenitorii să fie în acord atât cu cotele ce le revin, cât și cu modul de împărțire a bunurilor. De exemplu, dacă masa succesorală conține un singur bun, moștenitorii trebuie să se înțeleagă cu privire la cine păstează bunul și ce primesc ceilalți moștenitori în schimbul cotelor ce le revin.

În lipsa unui acord deplin între succesori, singura modalitate de împărțire a moștenirii va fi prin instanța de judecată.

Împărțirea moștenirii în instanța de judecată

Sunt multe situații în care dezbaterea succesiunii nu poate fi făcută pe cale notarială. O asemenea situație este atunci când moștenitorii nu se înțeleg cu privire la modalitatea de împărțire a bunurilor din masa succesorală.

Dacă vă aflați într-un astfel de caz, trebuie să știți că oricare dintre moștenitori poate cere împărțirea moștenirii în instanță. Fiecare moștenitor va putea solicita atribuirea bunurilor care consideră că ar trebui să-i revină, dar instanța va fi cea care va stabili împărțirea exactă a bunurilor în final.

Taxele de succesiune în România

Dezbaterea succesiunii pe cale notarială este scutită de impozit dacă se face în primii doi ani de la moartea celui ce lasă moștenirea. După acești doi ani, se va percepe un impozit de 1% din valoarea masei partajabile. Moștenitorii vor plăti impozitul și taxele notariale conform cotei ce le revine din succesiune.

Dacă moștenirea se împarte de către instanța de judecată, va fi necesară plata taxei judiciare de timbru. Aceasta se poate estima în funcție de valoarea totală a moștenirii.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest subiect, ne puteți contacta oricând.