În ce condiții pot cumpăra cetățenii străini imobile în România

Investițiile imobiliare ale cetățenilor străini în România au fost făcute dintotdeauna, însă întrebarea dacă un cetățean străin are sau nu dreptul legal de a cumpăra sau de a deține proprietăți imobiliare pe teritoriul României are un răspuns diferit de la caz la caz.

În primul rând, trebuie făcută diferența între dreptul de a deține o clădire sau un teren, iar în timp ce toți cetățenii străini pot deține clădiri în România, doar unii dintre aceștia pot avea în proprietate un teren.

În ceea ce privește cumpărarea sau deținerea în proprietate a unui teren în România, situația este diferită în funcție de cetățeniei viitorului proprietar.

Cetățenii Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European

Cetățenii statelor membre UE și SEE pot cumpăra și deține terenuri în România ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană din 2007.

Imediat după aderare au existat unele restricții, însă acestea au fost ridicate între timp.

Cetățenii altor state

Cu privire la cetățenii altor state, aceștia pot deține dreptul de proprietate asupra terenurilor din România doar în măsura în care sunt cetățeni ai unor state cu care România a încheiat convenții bilaterale cu privire la acest lucru. În absența unui asemenea tratat, cetățenii străini vor putea deține dreptul de proprietate numai asupra clădirilor, urmând a dobândi numai un drept de superficie asupra terenului aferent acestora.

Ce pot face străinii care nu au dreptul de a deține terenuri?

Cetățenii statelor care nu au încheiat convenții cu România cu privire la dreptul de a deține proprietatea asupra terenurilor au în continuare opțiunea de a înființa o societate comercială română și, în baza naționalității acesteia, să dețină terenuri prin intermediul societății respective.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest subiect, ne puteți contacta oricând.