Neînțelegerile între asociați. Consecințe și soluții

Neînțelegerile între asociați pot apărea din multe motive. Deși cele mai multe dintre ele apar cu privire la conducerea societății, este posibil ca motivele din spatele lor să fie mai complicate.

Indiferent de motivul concret al acest neînțelegeri, există câteva soluții legale pentru a le pune punct. Cu toate că aceste variante pot părea drastice, trebuie să aveți în vedere că legea prevede soluții doar pentru situațiile foarte grave. Cu siguranță cea mai bună soluție pentru soluționarea neînțelegerilor între asociați este medierea. Dacă, totuși, ați ajuns într-un punct în care aceasta nu mai este posibilă, puteți avea în vedere soluțiile de mai jos.

Excluderea asociatului din societate

Amestecul în administrarea societății este unul dintre motivele ce conduc la excluderea asociaților. Un alt motiv este utilizarea fondurilor sau bunurilor societății în scop personal.

Dacă asociatul este și administrator al societății, poate fi exclus dacă săvârșește fraudă împotriva societății sau dacă utilizează capitalul social al aceste în interes personal sau pentru alții.

Excluderea asociaților se dispune de instanța de judecată.

Retragerea asociaților din societate

Asociații din societățile cu răspundere limitată se pot retrage din societate pentru motive temeinice.

Instanțele au stabilit că neînțelegerile dintre asociați pot constitui asemenea motive. Bineînțeles că aceste neînțelegeri trebui să fie grave și de natură a bloca activitatea societății. Astfel, nu orice neînțelegere poate constitui motiv al retragerii, ci doar cele grave.

Ca și excluderea, retragerea asociaților va face obiectul unui proces în instanță.

Dizolvarea societății pentru neînțelegeri între asociați

Dizolvarea societății este soluția finală în materie de neînțelegeri între asociați.

Instanța poate dispune dizolvarea societății dacă neînețelegerile sunt suficient de grave pentru a bloca activitatea societății. O asemenea măsură poate fi cerută de către un asociat sau chiar de societate însăși.

Cu toate acestea, nu veți putea obține dizolvarea societății dacă aceasta încă este în activitate și înregistrează profit.

If you need more information about this subject, you can contact us at any time. We will gladly answer any questions you may have.