Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine în România

Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine este o problemă ce se pune atunci când se dorește executarea unei hotărâri emise de un stat pe teritoriul altuia.

Hotărârile judecătorești produc efecte în mod direct în țara în care au fost emise. Dacă ele vor produce efecte în alte țări sau nu depinde de mai mulți factori. Printre acești factori se numără atât relațiile dintre state, dar și obiectul fiecărei hotărâri judecătorești.

State ale căror hotărâri sunt recunoscute de drept în România

Hotărârile judecătorești emise de un stat membru al Uniunii Europene sunt recunoscute în România fără a fi necesare alte formalități. Aceasta vine ca efect al regulamentelor UE în materie.

Mai mult decât atât, hotărârile altor state sunt recunoscute de drept în România ca urmare a tratatelor bilaterale dintre România și statele respective.

Recunoașterea hotărârilor străine pe cale judiciară

În situația în care între România și statul emitent al unei hotărâri judecătorești nu a fost semnat un acord cu privire la reunoașterea hotărârilor judecătorești, singura modalitate în care acea hotărâre va putea produce efecte în România este solicitarea recunoașterii acesteia de către o instanță de judecată.

Această recunoaștere se face pe calea unui proces. Instanța va verifica dacă hotărârea emisă este definitivă și dacă litigiul nu a fost soluționat și în România. De asemenea, se verifică respectarea ordinii de drept internațional și asigurarea dreptului la apărare de către instanța din statul emitent.

Dosarul privind recunoașterea se va judeca de către tribunalul în raza căruia locuiește pârâtul. Procesul se va desfășura în dublu grad de jurisdicție, oricare dintre părți putând formula apel împotriva hotărârii primei instanțe.

În cazul în care instanța constată că sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea hotărârilor străine în România, hotărârea va produce efecte. După recunoaștere, hotărârea va putea fi executată în aceleași condiții ca și o hotărâre pronunțată de instanțele române.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest subiect, ne puteți contacta oricând și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.