Recuperarea creanțelor în instanță

Recuperarea creanțelor prin intermediul instanțelor de judecată poate fi făcută prin mai multe proceduri distincte. Fiecare dintre ele este aplicabilă pentru anumite situații.

Cererile cu valoare redusă

Această procedură este aplicabilă pentru datoriile ce nu depășesc suma de 10.000 de lei. Constă într-o judecată foarte simplificată a cauzei, desfășurată, în principal, într-o formă scrisă.

Taxele judiciare de timbru sunt foarte mici în cazul cererilor cu valoare redusă. Acestea merg de la 50 până la 200 de lei.

Cererea va trebui susținută pe baza înscrisurilor, dar și alte mijloace de probă pot fi administrate, dacă instanța le consideră necesare.

Procedura cererii cu valoare redusă nu poate fi utilizată în anumite cazuri, cum ar fi creanțele izvorâte din succesiuni, insolvență, închirierea bunurilor imobile, raporturi de muncă și alte câteva.

Recuperarea creanțelor prin ordonanța de plată

Această procedură are avantajul de a fi mai rapidă decât cea de drept comun. Tocmai din această cauză nu pot fi administrate alte probe decât înscrisurile și lămuririle date de către părți.

Mai mult, pe calea ordonanței de plată pot fi recuperate doar creanțe certe, lichide și exigibile. Acestea trebuie să provină din relații contractuale având la bază un contract sau alte înscrisuri asumate de către părți, cu alte câteva excepții prevăzute de lege.

Procedura de drept comun pentru recuperarea creanțelor

Dincolo de cele două proceduri speciale amintite anterior, procedura de drept comun poate fi utilizată pentru orice datorie exclusă de procedurile anterioare, fie datorită cuantumului creanței, fie datorită sursei acesteia sau chiar a necesității de a utiliza alte mijloace de probă decât a înscrisurilor și a celor ce pot fi administrate cu ușurință.

Procesele bazate pe procedura de drept comun sunt, de regulă, de o durată mai mare. Taxele judiciare sunt de aproximativ 3% din valoarea creanței în primă instanță și de încă jumătate în faza apelului. Această procedură are avantajul de a fi aplicabilă pentru recuperarea oricărei creanțe, indiferent de cuantumul său, de sursă sau de mijloacele de probă ce vor trebui administrate.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest subiect, ne puteți contacta oricând.